T. Llew Jones

Gwe-blatfform addysgol wedi ei seilio ar waith T. Llew Jones. Mae’r wefan ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 2 a 3), sy’n cynnwys gemau rhyngweithiol, fideos, oriel, a llinell amser rhyngweithiol.   Dyma’r linc ar gyfer y wefan: www.tllew.cymru.

t1-1024x839

Hafan.

t2-1024x807

Hafan Cyfnod Allweddol 3.

t3-1024x800

Hafan Cyfnod Allweddol 2.

t4-1024x1004

Esiampl o weithgareddau wedi eu seilio ar destun.

t5-1024x718

Gêm ‘parau’ rhyngweithiol.

tt6-1024x787

Croesair rhyngweithiol wedi ei ddatblygu gyda jQuery.