Bardd Roc a Rôl

Mae ‘Bardd roc a rôl’ yn blatfform addysgiadol newydd, cyffrous yn seiliedig ar waith un o gymeriadau enwocaf a mwyaf lliwgar llenyddiaeth Cymru – Dylan Thomas. Mae’n cynnwys:

• cynlluniau gwersi ar weithiau penodol;
• cyfoeth o adnoddau ar gyfer athrawon a disgyblion;
• llinell amser rhyngweithiol sy’n eich galluogi i ddarganfod mwy am fywyd Dylan;
• gwybodaeth am beth wnaeth ddylanwadu ar rhai o’i gerddi mwyaf cofiadwy;
• e-lyfr, clipiau fideo a llawer mwy.

Mae’r wefan yn brosiect ar y cyd rhwng Telesgop a chyfranwyr amrywiol gan gynnwys Llenyddiaeth Cymru / Llyfrgell Genedlaethol Cymru / David Higham ac awduron profiadol. Cafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru. Y pwrpas yw sicrhau etifeddiaeth i flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn Abertawe.

Mae ap amlblatfform rhad ac am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4 ar gael i’w lawrlwytho hefyd, sy’n eich galluogi i ddysgu mwy am Dylan mewn unrhyw fan ac ar unrhyw bryd. Mae’r ap ar gael ar gyfer ffonau a thabledi iOS, Android ac Windows. Gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu o’r storfa ap yn rhad ac am ddim.

Mwynhewch Dylan ar www.rockandrollpoet.co.uk. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@rockandrollpoet.co.uk.

d1

Hafan.

d3

Ap Cyfnod Allweddol 2.

d4

Ap Cyfnod Allweddol 3.