Odliadur

Mae’r Odliadur yn adnodd rhyngweithiol ar gyfer disgyblion rhwng tair a saith oed. Mae’n cynnwys gweithgareddau, gemau a cherddi gwreiddiol sy’n seiliedig ar odli er mwyn cefnogi ac annog dealltwriaeth a defnydd y disgyblion o odlau. Gellir ei ddefnyddio fel dosbarth neu yn annibynnol. Mae ar gael nawr yn rhad ac am ddim ar wefan Hwb neu drwy ddilyn y ddolen isod.