Mari a Max

Dilynwch Mari a Max wrth iddynt deithio ledled Cymru. Dysgwch am y gwahanol gymeriadau maent yn cyfarfod, a’u swyddi. Dyma gyfres o 6 e-lyfr dwyieithog sy’n bosib darllen ar-lein neu lawrlwytho ar eich dyfeisiau symudol. Mae 6 o weithgareddau rhyngweithiol ar gael hefyd, sy’n cynnwys gemau rhif, ymarferion geiriau a lliwio.

m1

Hafan.

m2

Esiampl o e-lyfr.

m3

Gêm wedi ei seilio ar eitemau mewn gwahanol siopau.

m4

Gêm wedi ei seilio ar wrthrychau mewn gwahanol swyddi.