Llenorion Cymru: Athro Gwyn Thomas

Adnodd cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 3 i Safon Uwch ar waith y bardd Cymreig Gwyn Thomas. Mae’r adnodd yn cynnwys gwersi penodol a chyfoeth o adnoddau – yn glipiau ffilm a llinell amser. Gall disgyblion, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb eu haddasu er mwyn cael rhagor o wybodaeth am un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth yng Nghymru Gwyn Thomas.