Amser Stori

DVD sy’n cynnwys 14 fideo o lyfrau yn cael eu darllen. Gallwch wylio’r DVD ar eich pen eich hun, neu gyda’ch plentyn i gael magu hyder yn adrodd y stori. Yna beth am ddarllen y stori i’r plentyn ar eich pen eich hun? Mae ystod eang o lyfrau yma o lyfr bygi Jac y Jwc i destun heriol Tair Dafad Fach. Gellir hefyd rhoi’r ddisg yn eich cyfrifiadur i gael mynediad at daflenni sy’n rhoi trosolwg o’r llyfrau ac yn cynnig cwestiynau i’w holi i’r plentyn.

Mae’r DVD yn cynnwys y llyfrau canlynol:

 • Y Sgip Fawr
 • Yr Amser Gorau Erioed
 • Y Fuwch Goch Gota a’i Geiriau Cynta’
 • Wyt ti’n Barod Jac y Jwc
 • Tair Dafad Fach
 • Sblash yn y Bath
 • Sbectol Ceridwen
 • Nawr ‘Te Blant
 • Myn Brain i!
 • Maw!
 • Peppa Pinc – Hwyl yn y Ffair
 • Cacen Sali Mali
 • Beth Sy’ Jac?
 • Alun yr Arth: Ar y Fferm

Os hoffech wneud unrhyw ymholiadau ynglŷn â derbyn DVD, croeso i chi gysylltu.