Ynni Amgen

Mae’r wefan Ynni Amgen yn cynnwys adnoddau dwyieithog sy’n cynorthwyo addysgu’r cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg ar gyfer athrawon a disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, fideos a gemau. Dyma’r unedau: 1. Ynni gwynt, 2. Ynni solar; 3. Arbed ynni, 4. Ynni dŵr, 5. Teithio a 6. Ailgylchu

e1

Hafan.

e2

Gêm rasio wedi ei seilio ar geir trydan.

e3

Gêm ‘llenwch y bylchau’ wedi ei seilio ar ynni dŵr.

e4

Gêm edrych a darganfod wedi ei seilio ar arbed ynni.

e5

Gêm sgil ac amser wedi ei seilio ar ynni gwynt.