Amdanom Ni

Yr ydym wedi bod yn datblygu adnoddau addysg ers dros 8 mlynedd. Mae llawer wedi eu cyhoeddi dan gomisiwn gan Lywodraeth Cymru ac felly rydym wedi gweithio gydag ysgolion ledled Cymru er mwyn sicrhau fod ein hadnoddau’n berthnasol, yn ysbrydoli, yn hwyl yn ogystal â bod yn werthfawr yn addysgol. Gelli gweld ein gwaith ar HWB a chyn hynny ar safle NGFL.

Mae gennym berthynas gadarn gyda nifer o awduron yn y maes addysg, pob un ohonyn nhw a chefndir sy’n codi o ddysgu ac o addysg yn gyffredinol.

Mae disgyblion yn naturiol yn ymateb yn well i glipiau o fideo neu ffilm, ac mae rhan helaeth o’n hadnoddau yn defnyddio clipiau felly. Fel cwmni cyfryngol yr ydym yn arbenigo ym maes ffeithiol a dogfennol ac wedi addasu ein harbenigedd er mwyn creu gwaith ysbrydoledig ar gyfer y maes addysg.

Ein prif amcanion yw i ysbrydoli, addysgu a goleuo. Mae arweinwyr yfory yn haeddu yr adnoddau addysgol gorau heddiw, a fydd yn eu procio i ofyn cwestiynau ac i fynnu canfod yr atebion. Os fydd yr adnoddau hyn yn cynorthwyo athrawon ac yn esgor ar awydd ymhlith disgyblion am fwy o wybodaeth, fe fyddwn wedi llwyddo.

Teimlwch yn rhydd i gysylltu gyda ni gyda’ch syniadau a’ch sylwadau. Ein dymuniad yw bod yr adnoddau’n cael eu defnyddio ac felly yn dod yn fyw.